21.12.2020

EINDE OUD PAPIER INZAMELING

Oud Papier_stop.jpgElke eerste zaterdag van de maand haalden leden van muziekvereniging Hallelujah oudpapier op in Makkum. Het vertrouwde beeld van inzameling door trekkers met karren verdween al eerder vanwege de corona-maatregelen. Nu heeft de vereniging besloten definitief hiermee te stoppen. Reden hiervoor is een nieuwe aanbesteding door de gemeente waarmee de oudpapierprijs daalt en de kosten toenemen. Hiermee blijft er nauwelijks opbrengst over voor de vereniging. De gemeente zal vanaf januari 2021 de inzameling overnemen en alle inwoners tijdig informeren hoe dit zal plaatsvinden. Hallelujah zal noodgedwongen op zoek moeten gaan naar andere inkomstenbronnen. 

Begin november kondigde de gemeente Súdwest-Fryslân aan dat de inzamelaars een beëindigingsregeling werd aangeboden. Een aantal inzamelaars starten een petitie waarmee in de gemeenteraad een motie werd aangenomen voor extra bedenktijd voor verenigingen. Dit bood Hallelujah echter niet meer ruimte om te kijken of doorgaan met inzamelen een optie was. Alle inspanningen in deze periode werden namelijk niet beloont. De eventuele extra opbrengst zou worden ingehouden van de beëindigingsregeling. Mocht de vereniging alsnog doorgaan met inzamelen dan bestaat er een aanzienlijk risico dat er nauwelijks opbrengst is en dat de kosten zelfs hoger uitvallen dan de opbrengsten. Hiermee heeft het bestuur van Hallelujah dan ook besloten direct met de inzameling te stoppen en toch gebruik te maken van de beëindigingsregeling.

In de regeling zal de gemeentelijke bijdrage in drie jaar worden afgebouwd naar nul. Hiermee verdwijnt in korte tijd een belangrijke inkomstenbron voor de muziekvereniging. Geld waarmee in het verleden onder andere geïnvesteerd kon worden in onderhoud en aankoop van nieuwe instrumenten. Hallelujah gaat daarom op zoek naar nieuwe inkomstenbronnen. Het liefst compenseert men dit met betaalde optredens en concerten maar gezien de corona maatregelen staat er voorlopig geen activiteit meer op de planning. Hiermee zal er een beroep gedaan worden op de Makkumers om nieuwe (verkoop)acties te ondersteunen. Nieuwe donateurs zijn natuurlijk altijd van harte welkom.

De gemeente gaat vrijwel zeker vanaf februari het papier met papiercontainers (kliko’s) inzamelen. Voordat de containers bij de huishoudens aan huis aan huis worden bezorgd, krijgen alle huishoudens in Makkum een brief van de gemeente over het hoe en wat van de papiercontainer. In januari kan men waarschijnlijk zelf het oudpapier naar de grote containers op de bekende locaties brengen.

Hallelujah wil alle Makkumers bedanken voor het jarenlange vertrouwen en het scheiden van het papier en zeker niet in de laatste plaats de vrijwilligers die  hebben geholpen met de inzameling, toezicht en hulp met de kraan bij de containers.

Admin - 09:57:45 @ Algemeen