FlatPress My FlatPress blog FlatPress Admin 2021 2021-05-07T05:05:55+00:00 Admin ~/ DODENHERDENKING MAKKUM AANGEPAST ~/?x=entry:entry210415-075821 2021-04-15T07:58:21+00:00 2021-04-15T07:58:21+00:00

2021_Dodenherdenking.jpgDodenherdenking Makkum 2021 opnieuw in aangepaste vorm

Door de aanhoudende maatregelen rondom het coronavirus zal ook dit jaar op 4 mei geen stille tocht en bijeenkomst op het kerkhof van Makkum plaatsvinden. Iedereen wordt opnieuw gevraagd om thuis te herdenken. Voorafgaand aan de nationale herdenking kunnen bloemen neergelegd worden in de nabijheid van de oorlogsmonumenten aan het Vallaat, aan de Buren en op het kerkhof bij de Van Doniakerk. Dit kan ook digitaal. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei roept heel Nederland op om op 4 mei de gehele dag de vlag halfstok te hangen. In de avond zullen de kerkklokken in Makkum luiden. Vlak voor 20.00 uur klinkt het “Signaal Taptoe”. Hierna volgen de twee minuten stilte.

Als uitgangspunt hanteert het Nationaal Comité 4 en 5 mei, dat er lokaal de gelegenheid wordt geboden, om een waardige en stijlvolle herdenking mogelijk te maken, rekening houdend met de preventieve maatregelen in verband met corona-besmetting. In Makkum wordt mensen de gelegenheid geboden om een bloemen neer te leggen. Dit kan bij de oorlogsmonumenten aan het Vallaat en de Buren en op het kerkhof bij de 50 grafstenen, welke aan de oorlog zijn gerelateerd. Er zijn de bekende witte militaire grafstenen, de gedenknaald voor Ds. L. Touwen en de twee oranje stenen met de namen van de zes omgebrachte verzetsmensen. Met rood-wit-blauwe markeringspaaltjes zijn de graven aangemerkt van burgers die zijn omgekomen ten gevolge van oorlogshandelingen. Bijvoorbeeld tijdens de bevrijding van Makkum op 18 april 1945. Bij de verschillende graven staan bloemenvazen in het gras geprikt. Deze mag je gebruiken om je bloem(en) in te zetten. Iedereen wordt geattendeerd op het houden van voldoende afstand, en desnoods even te wachten of een andere plek uit te kiezen. Vanaf zaterdag 1 mei tot en met dinsdag 4 mei 18.00 uur kunnen er elke dag bloemen worden gelegd.

Ook is er een mogelijkheid om een digitale bloem te leggen. Je bepaalt zelf bij welk monument je een bloem wilt leggen en eventueel een persoonlijke boodschap achter te laten. Op deze manier is het voor iedereen mogelijk om bij de slachtoffers stil te staan, ook wanneer je niet in de gelegenheid bent om een monument te bezoeken. Ga hiervoor naar: https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/bloemen-leggen

Op 4 mei hangen we in Nederland de vlaggen halfstok als teken van eerbied en respect voor oorlogsslachtoffers. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei roept heel Nederland op om op 4 mei de gehele dag de vlag halfstok te hangen. In de avond kan iedereen thuis het nationaal programma volgen dat wordt uitgezonden op televisie. Om 19.45 uur zullen de kerkklokken in Makkum luiden als attentie-signaal en oproep om te herdenken. Om 20.00 uur beginnen de twee minuten stilte. Wees even hiervoor attent op het trompet- signaal dat in het dorp te horen zal zijn. Ervaar dit indrukwekkende moment! Want ook in 2021, op 4 mei, om 20.00 uur, zal geheel Nederland stilstaan bij de gevallenen van de Tweede Wereldoorlog, en van oorlogen en conflicten van nadien. Twee minuten van stilte, van inkeer, ter nagedachtenis.

Opdat wij niet vergeten.

SHERRY BRANDY AFGELAST ~/?x=entry:entry201221-110111 2020-12-21T11:01:11+00:00 2020-12-21T11:01:11+00:00

Sherry Brandy_afgelast.jpgOpenluchttheater Sherry Brandy definitief afgelast.
De uitverkochte voorstellingen van het openluchtspektakel Sherry Brandy in Makkum mochten in april tijdens de viering van 75 jaar vrijheid door Corona niet doorgaan. Een enorme teleurstelling. 

Toneelvereniging Doarpskrite Makkum en de organisatie ‘Makkum 75 jaar vrij’ hebben nog lange tijd naar andere oplossingen gezocht, maar door de hoge kosten die de alternatieven met zich meebrengen en het steeds weer oplaaiende coronavirus, heeft de organisatie besloten het project Sherry Brandy te moeten beëindigen.

Uiteraard wordt aan iedereen die een kaartje heeft gekocht de mogelijkheid geboden zijn/haar geld terug te krijgen. Op doarpskrite.nl kan men een formulier downloaden die gebruikt kan worden bij de inlevering van de kaarten. Mensen die via de online ticketshop kaarten hebben gekocht, ontvangen het aankoopbedrag zo spoedig mogelijk retour.

EINDE OUD PAPIER INZAMELING ~/?x=entry:entry201221-095745 2020-12-21T09:57:45+00:00 2020-12-21T09:57:45+00:00

Oud Papier_stop.jpgElke eerste zaterdag van de maand haalden leden van muziekvereniging Hallelujah oudpapier op in Makkum. Het vertrouwde beeld van inzameling door trekkers met karren verdween al eerder vanwege de corona-maatregelen. Nu heeft de vereniging besloten definitief hiermee te stoppen. Reden hiervoor is een nieuwe aanbesteding door de gemeente waarmee de oudpapierprijs daalt en de kosten toenemen. Hiermee blijft er nauwelijks opbrengst over voor de vereniging. De gemeente zal vanaf januari 2021 de inzameling overnemen en alle inwoners tijdig informeren hoe dit zal plaatsvinden. Hallelujah zal noodgedwongen op zoek moeten gaan naar andere inkomstenbronnen. 

Begin november kondigde de gemeente Súdwest-Fryslân aan dat de inzamelaars een beëindigingsregeling werd aangeboden. Een aantal inzamelaars starten een petitie waarmee in de gemeenteraad een motie werd aangenomen voor extra bedenktijd voor verenigingen. Dit bood Hallelujah echter niet meer ruimte om te kijken of doorgaan met inzamelen een optie was. Alle inspanningen in deze periode werden namelijk niet beloont. De eventuele extra opbrengst zou worden ingehouden van de beëindigingsregeling. Mocht de vereniging alsnog doorgaan met inzamelen dan bestaat er een aanzienlijk risico dat er nauwelijks opbrengst is en dat de kosten zelfs hoger uitvallen dan de opbrengsten. Hiermee heeft het bestuur van Hallelujah dan ook besloten direct met de inzameling te stoppen en toch gebruik te maken van de beëindigingsregeling.

In de regeling zal de gemeentelijke bijdrage in drie jaar worden afgebouwd naar nul. Hiermee verdwijnt in korte tijd een belangrijke inkomstenbron voor de muziekvereniging. Geld waarmee in het verleden onder andere geïnvesteerd kon worden in onderhoud en aankoop van nieuwe instrumenten. Hallelujah gaat daarom op zoek naar nieuwe inkomstenbronnen. Het liefst compenseert men dit met betaalde optredens en concerten maar gezien de corona maatregelen staat er voorlopig geen activiteit meer op de planning. Hiermee zal er een beroep gedaan worden op de Makkumers om nieuwe (verkoop)acties te ondersteunen. Nieuwe donateurs zijn natuurlijk altijd van harte welkom.

De gemeente gaat vrijwel zeker vanaf februari het papier met papiercontainers (kliko’s) inzamelen. Voordat de containers bij de huishoudens aan huis aan huis worden bezorgd, krijgen alle huishoudens in Makkum een brief van de gemeente over het hoe en wat van de papiercontainer. In januari kan men waarschijnlijk zelf het oudpapier naar de grote containers op de bekende locaties brengen.

Hallelujah wil alle Makkumers bedanken voor het jarenlange vertrouwen en het scheiden van het papier en zeker niet in de laatste plaats de vrijwilligers die  hebben geholpen met de inzameling, toezicht en hulp met de kraan bij de containers.