HALLELUJAH MAKKUM
Anno 1894 - Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning

OVER ONS


Eind 19e eeuw vlogen op het Friese platteland de muziekverenigingen als paddenstoelen uit de grond. Zo ook in Makkum waar, naast het bestaande korps Apollo, in 1894 de Christelijke Muziekvereniging Hallelujah werd opgericht. Tegenwoordig bestaande uit drumband, harmonie en jeugdorkest 'de Notenkrakers', en telt circa 80 leden. Al 125 jaar een begrip tot in verre omstreken, gezellig, dynamisch én veelzijdig.

HALLELUJAH MAKKUM

Tot de 2e Wereldoorlog beleefde het korps goede en slechte tijden. Na de opheffing van zustervereniging Apollo in 1947, kreeg Hallelujah er een aantal taken bij, waarna het met de vereniging bergopwaarts ging. Onder leiding van dirigent Piebe Bakker behaalde Muziekvereniging Hallelujah Makkum zowel provinciaal als landelijke bekendheid. Vervolgens stond Hallelujah in 1954 als één van de eerste Friese korpsen in een prachtig compleet uniform. Er werd zelfs een drumband uit de grond gestampt met de nog altijd legendarische tamboermaÎtre Jopie Hartog voorop. Het muziekgezelschap groeide uit tot één van dé topkorpsen in Friesland!


HARMONIE

Tot 1971 is Hallelujah een fanfarekorps geweest. Door de overgang naar een harmoniebezetting zijn de daaropvolgende jaren voor de vereniging rustig verlopen. Aan concoursen werd destijds nog niet deelgenomen. De traditionele activiteiten werden echter wel door het orkest afgewerkt.


DRUMBAND

Het ledental van de drumband groeide gestaag. Er werd deelgenomen aan marswedstrijden, concoursen en de band werd regelmatig gevraagd om medewerking te verlenen in optochten tijdens dorpsfeesten. Momenteel bestaat het tamboer- en lyrakorps al meer dan 35 jaar onder leiding van muziekinstructeur Fokko Dam.


MAJORETTES

Toen men rond 1976 het idee lanceerde om een majorettegroep op te richten werd het bestuur verrast door een overweldigende belangstelling. In 1990 kwam er door te weinig belangstelling een einde aan het tijdperk van de majorettes. Op 30 april ditzelfde jaar werd er afscheid genomen van het Makkumer publiek.

ALOM BEKEND

Hallelujah is al 125 jaar een begrip in Makkum en verre omstreken. Hierdoor kunnen we concluderen dat de muziekvereniging zich inmiddels ruimschoots heeft bewezen. Jaarlijks hoogtepunt is het nieuwjaarsconcert, welke traditiegetrouw elke eerste weekend van het nieuwe jaar plaatsvindt. Sinds 1977 wordt dit succesvolle evenement in dorpssporthal 'Maggenheim' gegeven en trekt volle zalen. Op zaterdag 6 januari 2018 vond er een heus reünieconcert plaats, waarbij veel beelden zijn vastgelegd. Bekijk deze terug in het archief op deze website.

'Hallelujah is al meer dan 125 jaar een begrip in Makkum en verre omstreken, dynamisch én veelzijdig!'

E-mailen
Map
Info
Instagram