HALLELUJAH MAKKUM

SINDS 1894

INFORMATIE


CMV HALLELUJAH MAKKUM

Christelijke Muziek Vereniging
Tjalkstraat 25, 8754AN Makkum
E-mail: info@hallelujahmakkum.nl

KVK registratienummer: 40001202
Bankrekeningnummer: NL30RABO 0340603860


OEFENLOCATIE

Multifunctioneel Centrum 'Maggenheim'
Klipperstraat 21A, 8754AT Makkum

OPRICHTING

1 oktober 1894
Aangesloten bij de Christelijke Bond van muziekverenigingen in Fryslân.
Ereleden: Dhr. Lammert Kunst, Dhr. Eddy Hoogeveen, Dhr. Sjirk Wijbenga.


BESTUUR

J. Hopman (voorzitter)
J. de Boer (secretaris & pers)
K. Konijnenbelt-van Gulik (penningmeester)
A.P. Poepjes (algemeen bestuurslid drumband)
R. van der Bles (algemeen bestuurslid jeugdorkest)
N. Elgersma-v/d Heide (algemeen bestuurslid harmonieorkest)

Info